SaoKhue-Living-Minthis Hills 01
SaoKhue-Living-Minthis Hills 19
SaoKhue-Living-Minthis Hills 11
SaoKhue-Living-Minthis Hills 21
SaoKhue-Living-Minthis Hills 10
SaoKhue-Living-Minthis Hills 20
SaoKhue-Living-Minthis Hills 12
SaoKhue-Living-Minthis Hills 27
SaoKhue-Living-Minthis Hills 28
SaoKhue-Living-Minthis Hills 02
SaoKhue-Living-Minthis Hills 08
SaoKhue-Living-Minthis Hills 26
SaoKhue-Living-Minthis Hills 18
SaoKhue-Living-Minthis Hills 24
SaoKhue-Living-Minthis Hills 23
SaoKhue-Living-Minthis Hills 22
SaoKhue-Living-Minthis Hills 17
SaoKhue-Living-Minthis Hills 16
SaoKhue-Living-Minthis Hills 15
SaoKhue-Living-Minthis Hills 14
SaoKhue-Living-Minthis Hills 13
SaoKhue-Living-Minthis Hills 09
SaoKhue-Living-Minthis Hills 07
SaoKhue-Living-Minthis Hills 03
SaoKhue-Living-Minthis Hills 06
SaoKhue-Living-Minthis Hills 04
SaoKhue-Living-Minthis Hills 05
SaoKhue-Living-Minthis Hills 25
City Cycle
Misty Slopes

Siêu phẩm của kiến trúc và thiên nhiên giữa lòng Châu Âu với giá từ 710.000 euro và quyền lợi định cư cho cả gia đình tại Cộng hòa Síp - Liên minh Châu Âu (EU). Síp là một quốc đảo thanh bình, xinh đẹp và thịnh vượng hàng đầu thuộc EU và khối đồng tiền chung EuroZone. Liên hệ sớm với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!

Liên hệ để được tư vấn

Hotline: 0903716377 / 0937007106 

Email: development@saokhuecorp.com