Đăng ký khách hàng tiềm năng

Mỗi thời điểm có rất nhiều đăng ký khách hàng từ rất nhiều Nhân viên / CTV / Đại lý khắp nơi, chắc chắn sẽ có sự trùng lắp vì rất nhiều lý do (khách hàng quen biết với nhiều đại lý rồi đăng ký với nhiều người, thông tin bị copy, .v.v...). Vì thế chúng tôi xác định qui tắc sau: 

  • Ai đăng ký trước, đầy đủ sẽ được ghi nhận trước và được tính cho người này;

  • 1 khách hàng đã được đăng ký quá 10 ngày (kể cả ngày Lễ & CN) nhưng không có báo cáo kết quả hay liên hệ gì thêm thì đăng ký hết hiệu lực; nếu quá 20 ngày (kể cả ngày Lễ & CN) mà không chốt được đặt cọc thì mặc nhiên hết hiệu lực.

  • Nhân viên / CTV / Đại lý không còn hợp tác với SAOKHUE Living vì bất kỳ lý do gì (hợp đồng hết hạn nhưng không gia hạn, bị hủy hợp đồng Nhân viên / CTV / Đại lý vì vi phạm các qui định, không còn tư cách công dân, qua đời, mất khả năng làm việc, .v.v...) thì sẽ không được tính bất kỳ quyền lợi nào kể từ ngày ngưng hợp tác.

Lưu ý

Việc đầu tư định cư nước ngoài là quyết định hệ trọng vì thế thông tin cần chính xác, đầy đủ nhằm giúp các chuyên gia xem xét đánh giá, tư vấn phương án phù hợp cho Khách hàng. Ngoài ra cũng nhằm đảm bảo nhu cầu nghiêm túc, công tác đăng ký & quản lý KH, tránh trùng lắp và cũng nhằm đảm bảo lợi ích cho Nhân viên / CTV / Đại lý. Chúng tôi không khuyến khích các Nhân viên / CTV / Đại lý thu thập & điền thông tin thiếu đầy đủ, thiếu chính xác. Toàn bộ thông tin khách hàng sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng để hỗ trợ dịch vụ tư vấn cho khách hàng.