Phiếu đăng ký làm Đại lý liên kết (ĐLLK)

Bạn quan tâm muốn trở thành ĐLLK của SAOKHUE-Living, xin vui lòng điền các thông tin về bạn theo mẫu này. Sau khi nhận được phiếu đăng ký của bạn, Công ty sẽ xem xét và nếu thấy bạn có các năng lực & phẩm chất phù hợp cho công việc, Công ty sẽ cử người liên hệ để trao đổi với bạn cụ thể về trách nhiệm và quyền lợi. Nếu thống nhất, chúng tôi sẽ ký thỏa thuận ĐLLK với cơ sở của bạn cùng các chính sách hỗ trợ cho hoạt động của bạn 

TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN LIÊN KẾT CỦA TỔ CHỨC NĂNG ĐỘNG NHẤT VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ CỦA SAOKHUE-LIVING VỚI CƠ HỘI MỞ RỘNG QUI MÔ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỰA TRÊN CÁC NỀN TẢNG CỦA SAOKHUE-LIVING!

Cơ sở của bạn có lực lượng nhân sự, mạng lưới khách hàng & bạn muốn mở rộng kinh doanh thông qua sự liên kết để giảm rủi ro & chi phí đầu tư. Bạn đang điều hành văn phòng luật sự, phòng công chứng, tư vấn đầu tư, môi giới bất động sản, tư vấn tài chính / bảo hiểm, chi nhánh ngân hàng hay kinh doanh cung cấp các sản phẩm & dịch vụ cao cấp ở các nơi và mong muốn trở thành một ĐLLK (văn phòng giao dịch các sản phẩm & dịch vụ của SAOKHUE-Living tại địa phương); bạn mong muốn gắn kết cơ sở của bạn với hệ thống của chúng tôi để gia tăng sức mạnh kinh doanh & thu nhập. Hãy gửi cho chúng tôi giới thiệu về bạn, hoạt động của bạn, các lợi thế của bạn và nguyện vọng được trở thành ĐLLK. Chúng tôi sẽ sắp xếp liên hệ & gặp bạn để trao đổi cụ thể về sự liên kết. Chúng tôi có các chính sách & quyền lợi hấp dẫn nhất để hỗ trợ bạn! Chúng tôi có sẵn các nền tảng, hạ tầng  tiếp thị & quảng bá, sản phẩm & dịch vụ bổ sung cho hoạt động của bạn nhằm gia tăng năng lực kinh doanh & qui mô hoạt động cho bạn!

Nếu bạn hoạt động với tư cách cá nhân, xin vui lòng đăng ký trở thành Cộng tác viên của SAOKHUE-LIVING.